Kentsel Dönüşüm Bağlamında Toplumsal ve Mekansal Bağlılık ve Aidiyet


TURGUT H., KAYHAN TUNALI S.

IAPS –Kültür ve Mekan Toplantıları, Ulusal Sempozyum 3, Özyeğin Üniversitesi, Turkey, 15 - 16 December 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey