Pediatrik Yoğun Bakım Ünitemizde izlem sırasında koma tablosu gelişen hastaların değerlendirilmesi


ÖZDEMİR H., DERELLİ E., KENDİRLİ T., ÜNAL Ö. , DEDA G., CİN Ş.

39. Türk Pediatri Kongresi, Turkey, 17 - 22 June 2003

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey