Klasik tanıma uymayan İdyopatik Ani İşitme Kaybı olan hastalarda eş zamanlı sistemik ve intratimpanik kortikosteroid tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi


Şirin S. , Erşahan A. A.

15. Türk Rinoloji Kongresi, 7. Ulusal Otoloji Nörootoloji Kongresi, 3. Ulusal Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 April 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey