Çelik Lif Katkılı Normal Dayanımlı Beton İle Üretilmiş Betonarme Kirişlerin Burulma Davranışı


OKAY F. , ÖZDEN Ş., ENGİN S.

Yedinci Uluslararası İnşaat Mühendisliğinde Gelişmeler Kongresi, 11 - 13 October 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text