Kontrollü Overyen Stimulasyon Uygulanmış Sıçanlarda Sildenafil Sitratın Endometriyum ReseptivitesindeLIF ve Aktin Ekspresyonları Üzerine Etkisi (Ref.No:31)


COŞTUR P., FİLİZ S. , VURAL B. , GELENLİ DOLANBAY E., CEYLAN F. S. , YARDIMOĞLU YILMAZ M. , ...More

II.Üreme Tıbbı Derneği Kongresi Bildiri ve Özet Kitabı, Antalya., Antalya, Turkey, 1 - 04 October 2009, pp.245

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.245