Nikomedia Antik İzmit Çevresinde Jeoarkeoloji Çalışmaları


ÇALIK ROSS A. , BORA Y. , BORA A.

I. Uluslararası Kocaeli ve Çevresi Kültür Sempozyumu Bildiri Kitabı, Kocaeli, Turkey, 22 - 24 October 2007, pp.265

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.265