Estimation of the Dynamic Characteristic of a Structure and Condition Assessment using Structural Identification Algorthms


Creative Commons License

Sert A., Beyen K.

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-12, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

We know that the buildings behave very differently under earthquake loads. Our country which has an active
earthquake zone, earthquake plays a big role in design. It is clear that after the Kocaeli earthquake, building don’t
behave like project office. In this study, we tried to show that some of assumption we used when evaluating the
structures are not valid in every case. Firtsly Kocaeli earthquake used in the finite element packet program after,
The structural earthquake characteristics have been estimated by using the system identification algorithms in Matlab
such as modal frequance, damping ratio. Structural health monitoring status assasment has been shown and discussed
for pratical assasment of damage.

Yapılar özellikle deprem yükleri altında çok farklı davranış gösterdiği bilmektedir. Aktif bir deprem kuşağında olan ülkemizde
deprem tasarımda büyük bir rol oynamaktadır.17 Ağustos Kocaeli Depreminden sonra yapıların proje bürolarındaki gibi proje
dökümanlarında olduğu gibi tepki vermediği artık bilinmektedir. Bu çalışmada yapıları değerlendirirken kullandığımız bazı
varsayımların aslında her durumda geçerli olmayacağı gösterilmeye çalışılmıştır. Kocaeli Depremi kaydı sonlu elemanlar
analiz programında modellenen tipik bir bina yapısında uygulanak ve yapaısal tepkiler Matlab’de makro yazılım ortamında
sistem tanılama algoritmaları yardımıyla işlenerek yapısal dinamik özellikler tahmin edilmiştir. Yapı sağlığı durum
değerlendirmesi pratik uygulanabilirlik açısından hasar tespiti için gösterilmiş ve tartışılmıştır.