FATİH CAMİİ ‘NİN ZAMAN VE FREKANS ORTAMINDA ÇEVREL VE DEPREM TEPKİ ANALİZLERİ


Creative Commons License

Beyen K.

Uluslararası Katılımlı 6. Tarihi Yapıların Korunması ve Güçlendirilmesi Sempozyumu, Trabzon, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2017, cilt.1, ss.1-12

  • Cilt numarası: 1
  • Basıldığı Şehir: Trabzon
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.1-12

Özet

Osmanlı dönemi ilk en büyük ölçekli yapısı olan Fatih camii üzerinde kurulu bir gözlem ağı ile yapı Kandilli rasathanesi deprem mühendisliği tarafından izlenmektedir. Bu çalışmada zayıf enerji seviyeli çevrel titreşimlerin yanı sıra son dönemde oluşan önemli bölgesel depremlerin etkisinde Fatih camii yapısal tepki kayıtları zaman-frekans ortamında incelenmiştir. Geçmişte kaydedilmiş olan çevrel titreşim tepkileriyle son dönem yapısal tepkiler mukayeseli olarak değerlendirilmiştir. İki farklı dönemin yapı davranış karekteristiği zaman-frekans alanında tartışılmıştır. İzlenen farklılıklar 17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi sonrası hasarlı ve günümüzün onarım görmüş haliyle mukayese edilmiştir. Önceki çalışmalarda bahsedilen ana kemer ve fil ayağında (istasyon 1 ve istasyon 3’de) izlenen hasar anomalileri ortadan kalkmış, son dönemde tamamlanan yapısal restorasyon katkısından elde edilen yapısal dinamik özelliklerin zaman ve frekans tanım alanında değişimleri dikkate alınarak tartışılmıştır. Önerilen hasar tespit indeksi yapısal onarımın varlığını çok güçlü göstermektedir. Fatih camii tarih kimliğimizi oluşturan önemli bir Osmanlı yapısı olarak Marmara civarı depremlerin etkisi altındadır. Bu sebeple bu çalışmada yapının mevcut son haliyle sahada verdiği imtihan depreme karşı performans değerlendirmesi açısından önemlidir.