Farklı skar tiplerinin flep canlılığı üzerine etkilerinin deneysel olarak araştırılması


UZUN C., DEMİR C. İ. , YAŞAR E. K. , Asadov M., ALAGÖZ M. Ş. , CİVRİZ E. , ...More

43. Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Ulusal Kurultayı, 10 November 2021

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text