The Effect Of In-Class Concerts On Exposure Technique and Music Performance Anxiety, Kocaeli University State Conservatory Flute Class Example


Creative Commons License

Sarvan G.

Sahne ve müzik eğitim-araştırma e-dergisi, vol.8, no.14, pp.1-22, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 8 Issue: 14
  • Publication Date: 2022
  • Journal Name: Sahne ve müzik eğitim-araştırma e-dergisi
  • Journal Indexes: Other Indexes
  • Page Numbers: pp.1-22
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

ABSTRACT The  performance  anxiety  of  students  and professionals  who  have  taken  music  as  a  profession  is  called  'musical performance  anxiety'.  The  effects  of  this  state  of  anxiety  can  occur  in  different  situations  from  person  to  person, which  can  strain  the  performance  of  performers.  The  exposure  technique ,  which  is  considered  to  be  one  of  the solutions  for  music  performance  anxiety,  has  been  the  starting  point  of  this  study.  Being  constantly  exposed  to playing  in  front  of  an  audiance  is  most  easily  possible  for  conservatory  students  with  in-- class  concerts. Students at  different  levels  playing  the  same  instrument  in  a  classroom  listen  to  each  other  in  the  company  of  their  teachers, which  is  called  'in class  concert'.  This  activity  is  held  in  order  to  rehearse  the  exam  or  concert  that  will  be  held on  a  certai n  date  and  to  improve  the  students'  experience  of  playing  in  front  of  an  audiance.  Concerts  are  not included  as  a  compulsory  course  in  the  curriculum  of  conservatory  education.  Inplace  in  instrument  education,  both  in  orde class  concerts  have  an  important r  to  increase  the  motivation  of  the  student  in  the  process  before  the concert,  or  in  order  to  gain  the  experience  of  playing  in  front  of  the  audiance,  as  the  listeners  can  interpret  each other.  Kocaeli  University  State  Conservatory  Flute  Class  formed  the  s ample  of  this  study,  which  was  conducted with  the  aim  of  measuring  the  exposure  technique  and  music  performance  anxiety  of  students  who  regularly  attend in class  concerts;  The  study  was  conducted  within  the  scope  of  an  inclass  concert,  which  lasted  eight weeks  and was  held  eight  times.  The  students  interpreted  about  each  other  with  the  blinding  system  every  week;  The  students were  given  feedback  every  week  by  using  the  Pareto  analysis  method.  The  effect  of  ininvestigated  with  the  survey class  concerts  was method  made  as  a  result of all this  practice.  Literature  research  was  another method that  improved  the  study.  The  main  purpose  of  this  study  is  to  examine  the  effects  of  this  activity,  which  can  be considered  a  tradition  even  though  it is  not a  necessity in  conservatory  education,  on  students. Keywords: Flute , Anxiety,  Classroom  Concert,  Concert,  Conservatory,  Methods,  Music  Performance  Anxiety 

ÖZ Müziği meslek edinmiş öğrenci ve profesyonellerin performans hayatının büyük kısmına, kimi zamansa belli bir bölümüne yayılmış şekilde görülen performans sergileme kaygısına ‘müzik performans kaygısı’ denmektedir. Bu kaygı durumunun etkileri kişiden kişiye farklı durumlarda ortaya çıkabilir ve bu da icracıların performanslarını zorlayabilir. Müzik performans kaygısı durumunun çözüm yollarından sayılan maruziyet tekniği bu çalışmanın çıkış noktası olmuştur. Sürekli topluluk önünde çalma durumuna maruz kalma konservatuvar öğrencileri için en kolay şekilde sınıf içi dinletileri ile mümkün olabilmektedir. Bir sınıfta aynı çalgıyı çalan farklı seviyelerdeki öğrencilerin birbirlerini öğretmenleri eşliğinde dinlemelerine ‘sınıf içi dinleti’ denmektedir. Bu etkinlik belirli bir tarihte yapılacak olan sınavın ya da dinletinin prova edilmesi ve öğrencilerin topluluk önünde çalması deneyimini geliştirmesi maksadıyla gerçekleştirilir. Dinletiler konservatuvar eğitiminin müfredatında zorunlu ders olarak bulunmamaktadır. Sınıf içi dinletiler gerek dinletiden önceki süreçte öğrencinin çalışma motivasyonunu arttırmak amacıyla olsun, gerekse topluluk önünde çalma deneyimini edinmek adına olsun dinleyenlerin birbirlerini yorumlayabilmesi sebebiyle çalgı eğitiminde önemli bir yer tutar. Düzenli olarak sınıf içi dinletide bulunan öğrencilerin maruziyet tekniği ile müzik performans kaygısını ölçme amacıyla yapılan bu çalışmanın örneklemini Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Flüt Sınıfı oluşturmuş; sekiz hafta süren ve sekiz kez yapılmış sınıf içi dinleti sınırlığında çalışılmıştır. Öğrenciler her hafta körleme sistemi ile birbirlerini yorumlamış; pareto analizi yöntemi ile öğrencilere her hafta geri dönüt verilmiştir. Tüm bu uygulama sonucunda yapılan anket yöntemi ile sınıf içi dinletilerin etkisi araştırılmıştır. Literatür araştırması çalışmayı geliştiren bir diğer yöntem olmuştur. Konservatuvar eğitiminde zorunluluk teşkil etmese de bir gelenek sayılabilecek bu etkinliğin öğrenciler üzerinde yarattığı etkilerin rasyonel verilerle incelenmesi bu çalışmanın başlıca amacıdır.  Anahtar Kelimeler: Flüt, Kaygı, Konser, Konservatuvar, Müzik Performans Kaygısı, Sınıf İçi Dinleti, Yöntemler