Sıcaklık Uygulamalarının Gloster Elma Çeşidinin Muhafazı Üzerine Etkisi


GÜNEŞ N., ŞAN B., AYGÜN A. , ERDOĞAN V.

III. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, Turkey, 6 - 09 September 2005

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey