Statistical Analysis of SMEs' Perspectives on E-Commerce


Kocabaş Akay M. , Özcan Türkkan B. , Karabıçak Ç.

Yöneylem Araştırması / Mühendislik Uygulamaları Kongresi YONAR/MU 2021, İstanbul, Turkey, 2 - 04 April 2021, pp.60-61

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.60-61

Abstract

KOBİ’lerin E- Ticarete Bakış Açısının İstatistiksel Olarak İncelenmesi

 

Mehlika Kocabaş Akay

Kocaeli Üniversitesi

(0000-0003-0564-4625)

 

Burcu Özcan

Kocaeli Üniversitesi

(0000-0003-0820-4238)

 

Çağın Karabıçak

Kocaeli Üniversitesi

(0000-0002-6520-7374)

 

ÖZET

 

Elektronik ticaret, bilgisayar ve mobil cihazlar yardımıyla internet üzerinden ürün veya hizmet ihtiyaçlarını karşılama olarak tanımlanmaktadır. Ülkelerin ve milletlerin ticari ve sosyal alanda etkileşimlerinin ilerlemesi, dijitalleşme olarak adlandırılmaktadır. Günümüzde etkileşimin güçlü olması için, iletişimin hızlanması ve kolaylaşması kritik öneme sahiptir. Yazılım ve bilişim alanlarındaki gelişmeler iletişimin ilerlemesine ve hızlanmasına imkân sağlamaktadır. Firmalar gelişen teknolojinin seyrinde rekabete ayak uydurmak ve ayakta kalmak için teknolojiye sıkı sıkıya bağlanmalı ve dijitalleşme faaliyetlerine yatırım yapmalıdır.

Günümüzün ticari etkinliklerindeki ilerlemelere bakıldığında, firmaların müşteriler ile olan iletişimlerini düzgün bir biçimde yönetebilmek için geliştirdikleri arayüzler ve metotlar çevrimiçi alışverişin güvenilirliğini arttırmıştır. Elektronik ticarette arayüz hizmeti veren yapıların gizlilik ve güvenlik ile aldığı tedbirler, farklı dillere çevirme özellikleri, ödeme ve geri bildirimler ile sistemlerini desteklemeleri, müşteri görüşlerini vermeleri ve karşılaştırma imkanları sunmaları, bu ticari yöntemin kullanım oranını arttırmıştır. Ancak yine de firmalar, geleneksel yöntemlerden elektronik tarafa geçişte farklı bakış açılarına sahiptirler.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ile ilgili sınırlar zaman zaman güncellenerek yeniden tanımlanmaktadır. Son düzenlemelerden sonra; KOBİ (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler), "250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 125 milyon lirayı aşmayan ve yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimler." olarak tanımlanmıştır. Dünya’da olduğu gibi Türkiye’de de işletmelerin yaklaşık %99,8’ini KOBİ’ler oluşturmaktadır. Türkiye’deki istihdamın %77,8’ini KOBİ istihdamları, bunun yanı sıra yatırım payının %53,2’sini, üretimin %54,2’sini KOBİ’ler oluşturmaktadır. Verilen rakamlardan da anlaşılacağı gibi ekonominin temelini KOBİ’ler oluşturmaktadır. Özellikle sanayi merkezlerinden olan Kocaeli ili içerisinde yer alan KOBİ’ler hem çok farklı sektörlerde faaliyet göstermekte hem de mikro boy bile olsalar ihracata katkı sağlamaktadırlar. Bu nedenle bölgede yer alan KOBİ’lerin ticari hayatlarının devamı ülke ekonomisi için kritik öneme sahiptir ve incelenerek desteklenmelidir. Firmaların faaliyetlerinin tanıtılması için fırsatların yaratılması gerekmektedir.

Firmaların kendilerini ve faaliyetlerini dijital alanda tanıtmalarına fırsat veren e-ticaret, bilhassa da KOBİ’lere yeni iş olanaklarını arttırma ve güncel pazar hacimlerini sağlamlaştırma imkânı sunmaktadır. Özellikle pandemi döneminde firmaların uzun süre ticari faaliyetlerinin sekteye uğraması dijitalleşmenin önemini arttırmıştır. Bu çalışma kapsamında, Kocaeli ilinde yer alan bir İlçe Ticaret Odası bünyesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin elektronik ticaret kullanma ve dijitalleşmeye geçişi üzerinde inceleme yapılmıştır. Oda yönetimi, üyelerinin ticari faaliyetlerini sürdürmelerine destek olmak için istekli üyelerin ücretsiz olarak yararlanabilecekleri bir elektronik ticaret platformundan hizmet almaya başlamıştır. Oda üyelerinden 1150’si telefonla aranarak kendilerine ücretsiz olarak e-ticaret sitesi üyeliği sağlayabileceği söylenmiş; 410 firma olumlu yaklaşırken, 303 firma kararsız kalmış ve 417’si istekte bulunmamıştır. Çalışmanın verileri incelendiğinde, ücretsiz sunulan hizmete karşı isteksizlik oranının yüksek olması dikkat çekicidir. Bu çalışma kapsamında elde edilen veriler SPSS Clementine 12.0 programında farklı hipotezler ile incelenmiş ve firma özellikleri ile e-ticarete bakışları arasında ilişkiler ortaya konmuştur.

 

Anahtar Kelimeler: Veri Madenciliği, E-Ticaret, KOBİ, SPSS Clementine, Karar Ağacı Yöntemi