Bilgisayar ile Sayısal Çözümleme


Creative Commons License

Yılmaz S.

KOÜ Yayınları, Kocaeli, 2005

  • Publication Type: Book / Textbook
  • Publication Date: 2005
  • Publisher: KOÜ Yayınları
  • City: Kocaeli
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

KOÜ Yayınları No:162

ISBN:978-975-8047-99-4

Bilgisayar ile Sayısal Çözümleme, KOÜ Yönetim Kurulu'nun 17.03.2005 tarih ve 2005/3 nolu toplantısında aldığı 23 sıra sayılı karara uygun olarak basılmıştır.


ÖNSÖZ

Bu kitap, Kocaeli Üniversitesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü’nde okutulmakta olan Bilgisayar ile Sayısal Çözümleme Dersi’ne ait ders notlarını içermektedir. Mühendislik problemlerinin çözümünde yavaş ya da yetersiz kalan analitik yöntemler, bilgisayarların hesaplama hızları ve kapasitelerindeki artışa ve programlama tekniklerinin gittikçe güçlenmesine paralel olarak, yerlerini sayısal çözümleme yöntemlerine bırakmaya başlamıştır. Kitapta, mühendislerin çözüm yaparken ihtiyaç duyduğu  araçlar dikkate alınarak, lisans düzeyinde ve bir öğrenim dönemi içinde anlatılabilecek temel yöntemler verilmeye çalışılmıştır. Sayısal çözümleme yöntemlerinin dayandığı kuramlar, her yöntemin sonunda verilen pratik uygulamalarla desteklenmiştir. Yöntemlerin uygulanabilmesi için gerekli çözüm algoritmaları ve ardından başarımlarını bilgisayar ortamında sınamak için programları verilmiştir. Programlar hazırlanırken Matlab’ın programlama dili kullanılmıştır. Kitabın ekinde verilen CD’de bu programların kaynak kodları bulunmaktadır.

 

Konuların hazırlanması için ayırdığım zamanın büyük bir kısmı şüphesiz, sadece boş vakitlerim değildi. Anlayışlarından ve yardımlarından dolayı eşime ve kızıma, ayrıca bana her zaman destek olan anneme, babama ve kardeşime teşekkür ediyorum.

 

Kitabın öğrencilerimize ve okuyuculara yararlı olmasını dilerim.

 

 

 

                                                                                                             Serhat YILMAZ

 

                                                                                                              Ocak 2005

                                                                                                              KOÜ , Kocaeli