Atmosferik Yaş Çökelme Örneklerinde Polisiklik Aromatik Hidrokarbon Bileşiklerinin Belirlenmesi


PEKEY B. , KARAKAŞ D., AYBERK H. S.

III. Ulusal Analitik Kimya Kongresi, Turkey, 5 - 07 July 2006

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey