Employment Analysis of the Turkish Banking Sector and Possibilities for Increasing the Employment Capacity


Creative Commons License

Ayan E. B.

Business and Economics Research Journal, vol.3, no.1, pp.41-57, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 3 Issue: 1
  • Publication Date: 2012
  • Journal Name: Business and Economics Research Journal
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.41-57
  • Kocaeli University Affiliated: No

Abstract

In recent years, Turkish banking sector has a speed upward trend in employment capacity. But comparing with the developed countries banking sectors, the number of labor force in Turkish banking sector is far below from the level that it could be. Certainly, employment capacity is directly related with the size of the sector. But, in Turkish banking case, it is seen that, total number of the labor force is far more behind than even its potential level. The comparative data with the European Union and the United States show this fact obviously. Increasing of the asset size and employment capacity of Turkish banking sector to the level of developed countries could be achieved justly in the long term. However, it is possible to attain higher employment levels in the short-term by some government regulations and incentives. Providing incentives to increase the number of the bank branches that are the most important source of employment in the sector and implementing measures to raise employee qualifications will make an important contribution to the banking sector and the economy in Turkey.

Tük bankacılık sektörünün istihdam kapasitesi son yıllarda hızlı bir artış eğilimi içindedir. Ancak gelişmiş ülke bankacılık sektörlerinin istihdam kapasitesiyle kıyaslandığında, Türk bankacılığında istihdam rakamlarının hala son derece düşük olduğu görülmektedir. Kuşkusuz, bir sektörün istihdam üretme gücü, onun büyüklüğüyle doğrudan ilgilidir. Ancak Türkiye örneğinde, bankacılık sektöründeki toplam personel sayısının mevcut büyüklük potansiyelinin bile gerisinde kaldığı gözlemlenmektedir. Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri bankacılık sektörleriyle yapılan nisbi klarşılaştırmalar bunu açıkça göstermektedir. Sektörün aktif büyüklüğünün ve dolayısıyla toplam istihdam hacminin gelişmiş ülkeler düzeyine çıkması ancak uzun vadede gerçekleşebilecek bir hedeftir. Oysa kısa vadede alınacak teşvik mahiyetindeki bazı kamusal önlemlerle, sektördeki istihdamın hızlı bir biçimde arttırılması mümkündür. Sektörün istihdam hacminin en önemli unsuru olan şube sayısının arttırılmasının teşvik edilmesi ve istihdamın niteliğinin daha da yükseltilmesine ilişkin önlemlerin alınması, sadece sektöre değil ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayacaktır.