CuOx-CoOx-CeO2 Kompozit Katalizörlerinin Deneysel Tasarım Yöentemi ile Hazırlama Koşullarının İncelenmesi


KİBAR M. E. , YILDIRIM R., AKIN A. N.

Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi 2004 UKMK 6, Turkey, 7 - 10 September 2004

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey