Parasternal Blokta Levobupivakain ve Bupivakain Postoperatif Analjezik Etkinlik


HOŞTEN T. , ELEVLİ G., GÜRKAN Y. , KUŞ A. , SOLAK Z. M. , TOKER K.

GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Basım Tarihi: 2009
  • Dergi Adı: GKD Anest Yoğ Bak Dern Derg