Evsel Katı Atık Toplama Sürecindeki İş Kazaları


ADALI P., Çağlayan E. M.

tmmob Makina Mühendisleri Odası VII. Ulusal İşçi Sağlığı ve İş üvenliği Kongresi, Bildiriler Kitabı, vol.600, pp.21-39, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)