Öğütülmüş Kolemanit Dolgulu Poliamid-6.6 Kompozit Malzemesinin Tribolojik Özelliklerine Dolgu Miktarının Etkisi


Creative Commons License

Şahin Ş., Metin F., Bodur Yılmaz A.

9th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Sakarya, Turkey, 15 - 17 October 2021, pp.350-359

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Doi Number: 10.33793/acperpro.04.01.52
  • City: Sakarya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.350-359
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

In this study, the effect of anhydrous borax (SB) on the mechanical properties of Etial 150 (EA150) aluminum alloy and also the effects of the composite material production method on the mechanical properties were investigated. In this context, EA150 was melted in the same crucible together at the rate of 1% and 5% by volume anhydrous borax (Na2B4O7) in order to give different mechanical properties to the final product (EA150 / SB composite material). In addition, SB and EA150 aluminum alloys were mixed after being melted separately and the effect of different production methods on mechanical properties was also investigated. Metal matrix composite materials were produced by using different production parameters like melting temperature of 800oC and 1000oC, a holding time at a melting temperature of 40 minutes and 60 minutes, using the non-pressure casting method. By applying hardness and three-point bending tests to the test specimens, the flexural yield stress, flexural yield extension, and Brinell hardness values of the composite materials were determined. In addition, the microstructure of the fracture surfaces was examined by scanning electron microscopy (SEM). While all parameters were effective (positive and/or negative) on the bending yield stress, bending yield strain, and hardness values of the composite materials produced, it was determined that the production method was the most effective parameter on the mechanical properties. 

Bu çalışmada, susuz boraks (SB) maddesinin Etial 150 (EA150) alüminyum alaşımının mekanik özelliklerine etkisi ve aynı zamanda kompozit malzeme üretim yönteminin mekanik özellikler üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Bu kapsamda nihai ürüne (EA150/SB kompozit malzemesine) farklı mekanik özellikler kazandırmak üzere, hacimce %1 ve %5 oranında susuz boraks (Na2B4O7) işlem uygulanmadan EA150 alüminyum alaşımıyla birlikte (yerinde reaksiyon yöntemi kullanılarak) aynı potada ergitilmiştir. Ayrıca SB ve EA150 alüminyum alaşımı ayrı ayrı ergitilmelerinin akabinde karıştırılarak mekanik özelliklere farklı üretim yöntemlerinin etkisi de araştırılmıştır. 800oC ve 1000oC ergitme sıcaklığı, 40 dak ve 60 dak ergime sıcaklığında tutma süresi olacak şekilde farklı üretim parametreleri kullanılarak basınçsız döküm yöntemi ile metal matrisli kompozit malzemeler imal edilmiştir. Deney numunelerine sertlik ve üç nokta eğme testleri uygulanarak kompozit malzemelerin eğme akma gerilmesi, eğme akma uzaması ve Brinell sertlik değerleri belirlenmiştir. Ayrıca, kırılma yüzeylerindeki mikroyapı taramalı elektron mikroskobu (TEM) ile incelenmiştir. Üretilen kompozit malzemelerin eğme akma gerilmesi, eğme akma uzaması ve sertlik değerleri üzerinde olumlu ve/veya olumsuz yönde tüm parametrelerin etkili olduğu görülürken, üretim yönteminin mekanik özellikler üzerindeki en etkili parametre olduğu açık bir şekilde tespit edilmiştir.