Yenilenebilir Enerji Yatırımlarının Finansmanında Kullanılabilecek Yeni NesilFinansman Mekanizmaları


ALTUNKAYA S. M. , ÖZCAN M.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ KONFERANSI (ELECO 2020), Bursa, Turkey, 26 - 28 November 2020, pp.1-9

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bursa
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-9

Abstract

Cost of electricity generation from renewable energy sources

(RES) has reached a value that can compete with fossil energy

sources and these sources have become one of the important

solutions that can be used in the transition to low carbon

economy. With the increasing use of RES, a significant

contribution can be made to the Paris Agreement's goal of

keeping global warming below 2 °C. In recent years the

increase in RES investments has revealed different financing

options for RES investments. The use of crowdfunding, green

bond and green loan which are new financial mechanisms used

in the financing of RES investments, financing mechanisms has

increased in recent years. This new financing instruments in

Turkey is also on the rise in recent years and RES investments

are financed by using these instruments. By using these

financial mechanisms, financing opportunities of RES

investments have been diversified. In order to increase the use

of crowdfunding in renewable energy investments,

crowdfunding platforms specific to this area should be

established. Making the external opinion practice a legal

obligation for green bonds will increase investor's interest in

green bonds and confidence in the bond issuer. In addition to

the facilities available for green loans, tax incentives should be

provided.

Yenilenebilir enerji kaynakları (YEK) ile elektrik üretimi; fosil

enerji kaynaklarıyla rekabet edebilecek bir maliyet değerine

erişmiş olup, YEK düşük karbonlu ekonomiye geçişte

kullanılabilecek önemli çözümlerden biri haline gelmişlerdir.

Bu kaynakların artan kullanımı ile Paris Anlaşması’nın küresel

ısınmayı 2C° altında tutma hedefine önemli oranda katkı

sağlanabilir. Son yıllarda, YEK yatırımlarında görülen artış, bu

yatırımların finansmanında farklı mekanizmaların

geliştirilmesine neden olmuştur. YEK yatırımlarının

finansmanında kullanılan ve yeni finansal mekanizmalar olan

kitle fonlaması, yeşil tahvil ve yeşil kredi finansman

mekanizmalarının kullanım oranları son yıllarda artış

göstermektedir. Bu finansman mekanizmalarının Türkiye’de de

kullanımı son yıllarda artış göstermekte olup, bu araçlar

kullanılarak YEK yatırımları finanse edilmektedir. Yeni nesil

finansman mekanizmaların kullanılması ile YEK yatırımlarının

finansman olanakları çeşitlenmiştir. Kitle fonlamasının

yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanımının artması için bu

alana özgü kitle fonlaması platformları kurulmalıdır. Dış görüş

uygulamasının yeşil tahviller için hukuki bir zorunluluk haline

getirilmesi yatırımcının yeşil tahvile ilgisini ve tahvil

ihraççısına olan güveni arttıracaktır. Yeşil krediler için var olan

kolaylıklara ek olarak vergi teşvikleri sağlanmalıdır.