Baş Boyun Kanserli Hastalarda Üç Boyutlu Konformal Radyoterapi Sonrasında Erken Ve Geç Disfajinin Videofloroskopi, Eortc C30 Ve HN35 Ölçekleriyle Değerlendirilmesi: Yutma İle İlişkili Anatomik Yapıların Doz Volüm İlişkisi.


YİRMİBEŞOĞLU ERKAL E. , Canoglu D., Kaya A., AKSU M. G. , SARPER E. B. , AKANSEL G. , ...More

10. Urok, Antalya, 2012, Turkey, 01 January 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey