The Effects of Simulation Based Applications on Blended Learning


Creative Commons License

Budak Y., Çoban Budak E.

AJİT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisi, vol.3, no.3, pp.47-65, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Especially for the courses including application based techniques besides theoretical content, the major constraining factors for educational activities are constructing, managing, maintaining the application fields, and physical infrastructure requirements for classes that relatively high capacity. In this context, it is possible to use simulated applications in blended learning method, either reducing time limits while doing applications for both teachers and students, or reducing infrastructural requirements for reinforcement of content. In this research, the simulation models were being prepared for content topics of “Basics of Information Technology”, then applied with a web based tutor method both synchrony and asynchrony. This method was used as educational software for drill and practice different from a measurement and evaluation instrument and the data derived from these applications were being expressed the performance levels.

Özellikle eğitim müfredatında teorik içeriğin yanında uygulamaya dayalı tekniklerin de uygulandığı derslerde, uygulama alanlarının oluşturulması, yönetilmesi, sürdürülebilirliği ve aynı zamanda nispeten mevcut bakımından yüksek rakamlara sahip sınıflarda fiziki altyapı gereklilikleri, eğitim-öğretim faaliyetlerini kısıtlayan unsurlardır. Bu bağlamda içeriğin etkili bir şekilde pekiştirilmesi için hazırlanan ortamların hem fiziki altyapı gereklerinin azaltılması, hem de uygulamaların yapılma aşamasında öğrenci ve eğitmen açısından zaman kısıtının ortadan kaldırılması amacıyla harmanlanmış öğrenme yönteminde benzetim uygulama çalışmalarının kullanılabilirliği söz konusudur. Bu çalışmada, Temel Bilgi Teknolojileri dersinin içeriğini oluşturan konuların uygulamalı modellerinin hazırlanarak bir uzaktan öğretim yöntemiyle eşzamanlı senkron ve eşzamanlı olmayan asenkron uygulamaların yürütülmesi; ölçme-değerlendirme aracı olmaktan öte, tekrar ve alıştırma öğretim yazılımı olarak değerlendirilmiştir ve bu uygulamalardan elde edilen veriler, uygulamaların başarım düzeyini ifade etmektedir.