Otizm Merkezlerinde Çalışan Spor Liderlerinin İş Doyum ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylenrinin Çeşitli Faktörler Açısından İncelenmesi


AYDIN M., AKDENİZ H. , MERİÇ BİNGÜL B. , YILMAZ B., KARSLI B.

16. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi, 31 October - 03 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text