Süperkritik CO2 Ortamında Perfloroalkil Akrilat Ester Zonyl TA N ve Metil Metakrilat MMA Monomerlerinin Kopolimerleştirilmesi Karakterizasyonu ve Film Oluşumu


Atalay Gengeç N., Dandan M. , Erbil H. Y.

VIII. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, İnönü Üniversitesi, Malatya, Turkey, 26 - 28 August 2008, pp.570-571

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Malatya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.570-571