Evliya Çelebi’nin Seyahatnâmesinde Diller ve Türk Lehçeleri


TEKCAN M.

Uluslararası Evliya Çelebi Sempozyumu 8-9 Kasım 2001, 8 - 09 November 2001

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text