GALT geninde yeni mutasyon saptanan galaktozsuz diyete gereksinim göstermeyen ve konjenital glikozilasyon defektleri ile karışan bir vaka


GÜNDÜZ M., ÖZAYDIN E., KOÇ N., KIRSAÇLIOĞLU C., ÜNAL S., ÜNAL Ö.

XIII. Ulusal Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Turkey, 14 - 18 April 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey