Bilgi Suiistimali Suçu


EVİK A. H.

galatasaray üniversitesi hukuk fakültesi dergisi, pp.163-214, 2019 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Publication Date: 2019
  • Title of Journal : galatasaray üniversitesi hukuk fakültesi dergisi
  • Page Numbers: pp.163-214

Abstract

Various stock market offences are regulated under the New Capital Market Code numbered 6362 (hereinafter YSerPK), just as they were regulated within the abrogated Capital Market Code numbered 2499 (hereinafter ESerPK). In this article, one of the most encountered stock market crime entitled as “insider trading” under the abrogated Code and named as “misuse of information” under the YSerPK will be analyzed. Just as many other economic crimes, the mentioned crime protects more than one legal interest (has multiple legal scopes). Anyone can be a perpetrator. As per the victim, the Code does not require any special traits. The victim is not a specifically identifiable person, thus the society facing the damage caused by the crime and the individuals who form the society and/or directly aggrieved due to the committed crime can be considered as victim(s). The subject of the crime is the capital market instruments. The actus reus of the crime is to give a purchase or sale orders, or to change the previously given orders, or to cancel them. This crime can only be committed by a specific intent. The crime does not contain any special indications for the element of illegality. Nor does it contain any mitigating or aggravating circumstances. With regard to the attempt and the conspiracy, the general rules of criminal law apply, since they are not explicitly regulated.

Mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nda (ESerPK) olduğu üzere, 6362 sayılı Yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nda da (YSerPK) çeşitli borsa suçlarına yer verilmiştir. Bu çalışmada bunlardan, uygulamada sıklıkla karşılaşılanı ESerPK döneminde “İçeriden Öğrenenlerin Ticareti Suçu”, YSerPK’da ise “Bilgi Suiistimali Suçu” olarak isimlendirilen suç incelenmektedir. Suç; pek çok ekonomik suçta olduğu üzere “birden çok hukuki yararı koruyan (çok konulu) bir suçtur. Suçun faili herkes olabilir. Suçun mağduru yönünden Kanun’da özel bir belirleme yoktur. Mağdur, gayrimuayyen olup, madde kapsamındaki zarar ile karşı karşıya kalan toplum ve onu oluşturan tüm bireyler ile suçtan doğrudan zarar gören belirli bir şahıs veya şahıslardır. Suçun konusu, sermaye piyasası araçlarıdır. Suçun hareket unsuru; sermaye piyasası araçlarına yönelik alım ya da satım emri vermek veya verdiği alım veya satım emrini değiştirmek veya iptal etmektir. Suç, ancak özel kastla işlenebilen suçlardandır. Hukuka aykırılık unsuru açısından bir özellik söz konusu değildir. Kanunda suçu etkileyen herhangi bir ağırlatıcı veya hafifletici nedene yer verilmemiştir. Teşebbüs ve suça iştirak açısından herhangi bir belirleyici özellik bulunmamakta, bu konuda genel kurallar geçerlidir.