Treatment of Potato Chips Wastewater With Microalgae


Oktor K.

Uluslararası Marmara Fen ve Sosyal Bilimler Kongresi, Kocaeli, Turkey, 1 - 03 November 2019, vol.1, pp.247-249

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 1
  • City: Kocaeli
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.247-249
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

  • The rapid increase in population and consequently the increase in production of the food industry directly lead to environmental pollution. Increased amount of wastewater and high levels of nitrogen and phosphorus elements in wastewater supplied to receiving environment before being treated using appropriate treatment systems cause eutrophication and damage the ecosystem. Water supplied to the receiving environment causes environmental pollution due to its different pH range and toxic effect. Various processes have been developed to remove nutrients that are densely present in the food industry wastewaters. However, these methods are not preferred because they do not provide convenience in terms of cost and application. Microalgae are preferred due to the fact that there is no harm to the environment and the removal efficiency is very high for nitrogen, phosphorus and nutrients which are mainly used in wastewaters. In this study, microalgae treatability of potato chips and derivatives wastewater in food industry was investigated.

Keywords: Microalgae, food industry, potato chips wastewater, treatability.

  • Hızlı nüfus artışı ve buna paralel gıda endüstrisinin üretim artışı doğrudan çevre kirliliğine yol açmaktadır. Atıksu miktarının artışı ve uygun arıtma sistemleri kullanılarak arıtılmadan önce alıcı ortama verilen atıksularda yüksek miktarda bulunan azot ve fosfor elementleri ötrofikasyona neden olarak ekosisteme zarar vermektedir. Alıcı ortama verilen sular, farklı pH aralığı ve toksik etkisiyle çevre kirliliğine yol açmaktadır. Gıda endüstrisi atıksularında yoğun olarak bulunan nütrientleri uzaklaştırmak için çeşitli prosesler geliştirilmiştir. Fakat bu yöntemler maliyet olarak ve uygulama açısından kolaylık sağlamaması nedeniyle tercih edilmemektedir. Çevreye zararının olmamasından ve atıksularda başlıca yer alan azot, fosfor ve nütrientler için giderim veriminin çok yüksek olmasından dolayı mikroalgler tercih edilmektedir. Bu çalışmada gıda endüstrisinde olan patates cipsi ve türevleri atıksuyunun mikroalg ile arıtılabilirliği incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Mikroalg, gıda endüstrisi, patates cipsi atıksuyu, arıtılabilirlik.