Hemodiyaliz Hastalarında Keto-asit Kullanımının Lipid Profili Üzerine Etkisi”


YEĞENAĞA I., KALENDER GÖNÜLLÜ B.

XV. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, İzmir, Turkey, 4 - 09 October 1998

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İzmir
  • Country: Turkey