Kişilik Özellikleri İle Kariyer Çapaları İlişkisine Yönelik Bir Çalışma Kocaeli Myo Örneği


UÇKUN C. G. , UÇKUN S. , DEMİR B. , ÜZÜM B.

Uluslararası Türk Dünyası Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Kongresi, 1 - 04 December 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text