Mukopolisakkaridoz Tip II Hunter Sendromu Tanısı ile İzlenen Hastaların Enzim Replasman Tedavisi Altında Odyolojik Bulgularının Değerlendirilmesi


GENÇ G. A. , ÜNAL Ö. , YİĞİT DURAN Ö., HİŞMİ B., DURSUN A., TOKATLI A., ...More

III. Uluslararası Katılımlı Lizozomal Hastalıklar Kongresi, Turkey, 26 - 29 April 2012

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey