P091Total kalça artroplastisine sekonder gelişen dev sol eksternal iliak arter anevrizmasının endovaskuler stent ile tedavisi:olgu sunumuE-POSTER BİLDİRİLER. Turk Gogus Kalp Dama 201225:308


YAVUZ Ş. , Ozbudak E., GÜMÜŞTAŞ S. , Durmaz D., ARIKAN A. A. , KANKO M. , ...More

TÜRK KALP ve DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ 12. ULUSAL KONGRESİ, Turkey, 8 - 11 November 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey