Propiyonik asidemili hastalarda kalp hızına göre düzeltilmiş QT intervali ve QT dispersiyonu


AYKAN H. H. , HİŞMİ B., AKIN A., KARAGÖZ T., ÜNAL Ö. , DURSUN A., ...More

Uluslararası Katılımlı XI. Metabolik Hastalıklar ve Beslenme Kongresi, Turkey, 1 - 04 May 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey