Türkiye’deki Havacılık Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği İle Emniyet Yönetim Sisteminin Birlikte Uygulanma Sorunu


AKPINAR A. T. , Özkan B.

7. International Congress on Current Debates in Social Science, 19 - 21 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text