Lise Düzeyinde Zihinsel Engelli Öğrencilere Yönelik Öğretim Teknolojileri Kullanımında Yaşanılan Güçlüklerin Belirlenmesi


Çoban Budak E. , Deveci Topal A. , Geçer A.

Eğitim Bilimlerinde Akademik Çalışmalar - 2019 /2, Dönger Ahmet,Yıldız Hacı, Editör, IVPA, Podgorica, ss.256-273, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: IVPA
  • Basıldığı Şehir: Podgorica
  • Sayfa Sayıları: ss.256-273
  • Editörler: Dönger Ahmet,Yıldız Hacı, Editör

Özet

Eğitim hakkı tüm bireylerin sahip olduğu, ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelerle garanti altına alınmış temel bir haktır (Sart ve diğ., 2016). Bu haktan yararlanabilmede hiçbir engel olmamalıdır. Fırsat eşitliği olarak adlandırılan bu durumdan sağlıklı bireyler kadar özel gereksinimi olan bireylerin yararlanabilmesi, bağımsız yaşayabilmeleri, yaşamlarını sürdürmede kendi kararlarını verebilmeleri, kendilerini gerçekleştirebilmeleri için onların eğitim-öğretim ortamlarına katılmaları şarttır. Ülkemizde engelli çocukların eğitim ortamına katılımları günümüzde geçmişe oranla artmıştır. 2002-2003 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören engelli öğrenci sayısı 56.608 iken; 2016-2017 öğretim yılında 333.598’dir(İstatistik Bülteni, 2018). Geçmişe nazaran günümüzde eğitim alan engelli öğrencilerin sayısı artsa da hala engellilerin büyük bir oranı yeterli eğitim alamamaktadır. Milli eğitim istatistikleri 2016/2017 öğretim yılı sonuçlarına göre özel eğitim alan öğrenciler örgün eğitimdeki öğrencilerin %1,8’ini oluşturmaktadır (Tuik, 2016).