Poliüretan Köpük Atıklarının Glikoliz ile Kimyasal Geri Dönüşümünün İncelenmesi


Dinç M., YILDIZ M. , AYTAÇ A.

International Marmara Science and Social Sciences Congress (IMASCON-2018), 23 - 25 November 2018

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text