16. Yüzyıl Osmanlı Dönemini Konu Alan Dönem Filmi Anlatısı için Bir Sembolik Anlam Taşıyıcısı Olan Döneme Özgü İpek Lifli Giysi Dokumalarının Özellikleri


Creative Commons License

YAKUT İ.

İnsan ve İnsan Dergisi, cilt.2, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)