KKTC’nin Hükûmet Sistemi: Tartışmalar ve Çözüm Önerileri


USTABULUT B.

ESAM Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.1, no.1, pp.47-70, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

The choice of a governmental system is a political choice. The accepted Turkish Republic of Northern Cyprus (TRNC) is the result of a political choice. But there is no consensus about what is the governmental system of TRNC. Therefore, firstly governmental system of TRNC should be determined. In this article, it is primarily examined why the governmental system of TRNC is more like the semipresidential system than the parliamentary system. Various problems are emerging from the governmental system implemented in TRNC since 1985. This situation causes to demands for a transition to the presidential system. In this context, the discussions regarding the presidential system are included in this study. In this article, it has been determined that some measures should be taken before the governmental system is changed to solve the problems in TRNC. Within the scope of work, suggestions such as determining how many times one can be elected as the President and facilitating the establishment of the Council of Ministers were made.

Hükûmet sistemi tercihi büyük ölçüde bir siyasî tercihtir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) kabul edilen hükûmet sistemi de bir siyasî tercihin sonucudur. Fakat KKTC’nin hükûmet sisteminin ne olduğuna ilişkin bir fikir birliğinden bahsedebilmek mümkün değildir. Bu nedenle öncelikle KKTC’nin hükûmet sisteminin tespit edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada KKTC’nin hükûmet sisteminin neden parlamenter sistemden ziyade yarı başkanlık sistemine daha çok benzediği öncelikli olarak incelenmiştir. KKTC’de 1985 tarihinden itibaren uygulanan hükûmet sisteminden kaynaklı ortaya çıkan çeşitli sorunlar başkanlık sistemine geçilmesi talebinin yüksek bir sesle ifade edilmesini sağlamaktadır. Hükûmet sistemi değişikliği tartışmalarına yer verilen bu çalışmada KKTC’de yaşanan problemlerin çözümü için hükûmet sisteminin değiştirilmesinden önce ilgili problemlere ilişkin bazı tedbirler alınması gerektiği tespit edilmiştir. Çalışma kapsamında bir kimsenin kaç defa Cumhurbaşkanı seçilebileceğinin belirlenmesi, Bakanlar Kurulunun kurulmasının kolaylaştılması gibi önerilerde bulunulmuştur.