İki farklı yöntemle izole edilmiş sıçan kemik iliği mezenkimal kök hücrelerin uzun süreli kültürlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi


ÜNAL Z. S. , SAĞLAM Ö., DURUKSU G. , OKÇU A., EKER SARIBOYACI A., KARAÖZ E.

XI. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Turkey, 16 - 19 May 2012

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey