BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCİLERDE UMUTSUZLUK İNCELEMESİ: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ


Creative Commons License

Bayoğlu S., Karagün E.

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.2, pp.109-117, 2017 (Other Refereed National Journals)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 2 Issue: 10
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi
  • Page Numbers: pp.109-117

Abstract

A STUDY OF HOPELESSNESS IN STUDENTS ATTENDING SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS: KOCAELI UNIVERSITY CASE 

 Abstract The aim is to find out about the hopelessness level of students who study at the School of Physical Education and Sports according to gender, their majors, economic situation, active participation in sports, and the active participants’ working status as amateurs and professionals. During the spring semester 2015-2016, permission was obtained from Kocaeli University School of Physical Education and Sports for the research that was planned to be descriptive, and 181 students, 76 female and 105 male, were selected in accordance with random method and volunteerism and The Beck Hopelessness scale, translated by Seber (1991), the validity-reliability study done by Durak and Palabıyıkoğlu, was applied to those students. When the data were analyzed in SPSS 20 package program; no statistically significant results were found between the hopelessness levels of the students and the variables of gender, their majors, economic situation, active participation in sports, and the active participants’ working status as amateurs and professionals. 

 Keywords: Hopelessness, physical education and sport, doing sports, student, amateur athlete, professional athlete. 

Özet Amaç, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda okuyan öğrencilerin; cinsiyet, okudukları bölüm, ekonomik durum, aktif olarak spor yapma, aktif spor yapanlardan da amatör ve profesyonel olarak çalışma durumlarına göre umutsuzluk düzeylerinin araştırılmasıdır. Betimsel tasarlanan araştırma için 2015-2016 Yılı Bahar Dönemi’nde Kocaeli Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü’nden izin alınarak, tesadüfi yöntem ve gönüllülük ilkesine uygun olarak 76 kadın, 105 erkek toplam 181 öğrenciye; çevirisi Seber (1991) tarafından, geçerlik-güvenirlik çalışması Durak ve Palabıyıkoğlu tarafından yapılan Beck Umutsuzluk Ölçeği uygulanmıştır. Veriler SPSS 20 paket programında analiz edildiğinde; öğrencilerin umutsuzluk düzeyleri ile cinsiyet, okudukları bölüm, ekonomik durum, aktif olarak spor yapma, aktif spor yapanlardan da amatör ve profesyonel olarak çalışma durumları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir sonuç bulunmamıştır. 

 Anahtar Sözcükler: Umutsuzluk, beden eğitimi ve spor, spor yapma, öğrenci, amatör sporcu, profesyonel sporcu.