Yeşilırmak havzasında bulunan çok barajlı bir su kaynakları sisteminde optimal enerji üretimi


OPAN M. , Bacaksız E.

Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, 22 - 24 Mart 2018