Aynı Koşullar Altında Tasarlanan 12 Katlı Çelik ve Betonarme Bir Yapının TBDY 2018 Esaslarına Göre Karşılaştırılması


Creative Commons License

Kuşu A., Beyen K.

Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi, cilt.1, ss.1-10, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Cilt numarası: 1 Konu: 1
  • Basım Tarihi: 2019
  • Dergi Adı: Kocaeli Üniversitesi Fen Bilimleri dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.1-10

Özet

Türkiye çarpışan levha tektoniğinin hakim olduğu aktif sismik bir bölgede yer almaktadır. Bu nedenle, deprem bina tasarımında önemli bir parametredir. Çanakkale bölgesinde inşa edilecek olan çelik ve betonarme 12 katlı eğilme moment-kayma çerçeve sistem bina, zaman tanım alanında bölgesel olarak kaydedilmiş 11 deprem ivme verisi ile analiz edilmiştir. Uzak ve yakın saha kaynaklı depremlerden seçilen bölgesel kayıtlar analizlerde kullanılmış ve sonuçlar TBDY 2018 kriterlerine göre karşılaştırılmıştır. Her iki yapı aynı servis yük koşulları altında analiz edilmiştir. Analize göre, TBDY 2018 çerçevesinde kütle katılım oranları, göreceli kat yer değiştirmeleri, kat ve temel kesme kuvvetleri, ikinci derece etkiler ve maliyet analizleri her iki yapı için karşılaştırılmıştır. Betonarme olarak inşa edilecek olan yapının karşılaştırılan parametrelerde daha uygun sonuçlar verdiği anlaşılmıştır. 12 katlı binanın betonarme imalatı daha ekonomik olup, birçok açıdan daha avantajlıdır.

Turkey is located in a high seismically active region due to the continental collision tectonic condition. Therefore, earthquake is an important parameter in building design. Steel and reinforced concrete 12-storey bending moment resistant shear frame building to be constructed in Çanakkale region is analyzed in time domain with 11 regionally recorded earthquake acceleration data. Records that were chosen from far and near field activities are used and results are compared according to the criteria of the TBDY 2018. Both structures were analyzed under the same conditions. According to the analysis, mass participation ratios, relative story displacements, base shear forces, second order effects and cost analyzes were compared for both structures within the framework of TBDY 2018. The fact that the structure to be constructed as a reinforced concrete gives more suitable results in all cases of the comparisons. Reinforced concrete construction for the 12 story building is also cost effective and shows more advantageous in many respects.