Kolorektal kanser metastazı olan hastalarda 5-Fluorourasil ve İnterferon-alfa-2a kombinasyon tedavisine immun yanıtın değerlendirilmesi: Prospektif bir çalışma


BÜYÜKGEBİZ O. , ŞAHİN Ş., GÜLLÜOĞLU M. B.

Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi, no.3, pp.207, 2000 (Other Refereed National Journals)