Kronik HCV tanılı bir hastada interferon kullanımı arkasında gelişen otoimmun hepatit


UNCUOĞLU A. , UYAR AKSU N.

12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji Kongresi, Turkey, 18 - 21 April 2018

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey