Taneleri Yönlendirilmiş Manyetik Çelik Malzemenin Kalıcı Mıknatıslı Senkron Motor Performansına Etkisi


Özdinçer B., AYDIN M.

ELEKTRİK-ELEKTRONİK ve BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ KONFERANSI 2020 (ELECO 2020), Turkey, 26 - 28 November 2020 identifier