Aile Hekimlerinin İş Tatmin Düzeyleri ile Yaşadıkları İş Aile Çatışması Seviyeleri Arasındaki İlişki Kocaeli Örneği


Creative Commons License

Benli A., Yenihan B., Öner M.

Yönetim Bilimleri Dergisi, vol.14, no.27, pp.415-431, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 14 Issue: 27
  • Publication Date: 2016
  • Journal Name: Yönetim Bilimleri Dergisi
  • Journal Indexes: TR DİZİN (ULAKBİM)
  • Page Numbers: pp.415-431
  • Kocaeli University Affiliated: No

Abstract

Bu çalışmada, Kocaeli’nde görev yapan aile hekimlerinin iş tatmin düzeyleri ile yaşadıkları iş-aile çatışmaları arasındaki ilişkiyi tespit etmek, cinsiyet farklılıklarının iş tatmin düzeyleri ve yaşadıkları iş-aile çatışmaları üzerinde etkisi olup olmadığını ortaya koymak hedeflenmiştir. Yapılan literatür taraması ve anket tekniği ile elde edilen verilerin SPSS 22 programı ile yorumlanması sonucunda, Kocaeli’nde görev yapan aile hekimlerinin iş tatmin düzeyleri ile yaşadıkları iş-aile çatışması seviyeleri arasında negatif yönlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Ancak cinsiyet farklılıkları ile iş tatmin düzeyleri ve yaşadıkları iş-aile çatışması seviyeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Çalışmanın son bölümünde elde edilen veriler ışığında ortaya çıkan sonuçlar yorumlanmaya çalışılmıştır.