2019-2020 Sezonu Amatör Futbol Liglerinde Meydana Gelen Olaylarin İncelenmesi: Kocaeli Örneği.


Creative Commons License

Başaran Z., Ateş Ü., Bulut N.

3. Uluslararası Spor Ve Sosyal Bilimlere Multidisipliner Yaklaşım Kongresii, İstanbul, Turkey, 10 - 11 November 2022, pp.6-11

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.6-11
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

 Sporda olması gereken fair-play kuralları çerçevesinde rekabet edebilmektir. Bazen kazanma hırsa bazen geçmişten gelen husumet istenmeyen olaylara yol açmaktadır. Ön yargılar ve kişisel egolarda bunu desteklemektedir. Düşmanca davranışlar, sataşmalar sahalarda istenmeyen olayların meydana gelmesine neden olmaktadır. Bundan etkilenen sadece sporcu değil, kulüp, hakem, antrenör, yönetici ve seyircinin yanı sıra sporda olumsuz etkilenmekte ve zarar görmektedir. Bu çalışmada, Kocaeli ilinde oynanan amatör futbol müsabakalarında yaşanan saldırganlık ve şiddet olaylarının incelenmesi ve bu olumsuzluklara karşı yapıcı çözümler sunmak amaçlanmıştır. Araştırma, betimsel bir çalışma olup, derleme usulü toplanan bilgiler sayısal verilere dönüştürülerek verilmiştir. Araştırmanın evrenini ve örneklemini (KASKF) Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun bünyesinde bulunan 178 spor kulübü oluşturmuştur. Bu kulüpler, Kocaeli ilinin amatör futbol liglerinde (U11/12/13/14/15/16/17/19 ile 2. Küme, 1. Küme ve Süper Amatör Lig) mücadele eden takımlardır. Veriler, müsabakalarda görevli hakem ve gözlemci raporları ile amatör futbol disiplin kurulu (AFDK) kararlarından elde edilmiştir. 2019-2020 sezonu Eylül ayı başlangıcından Aralık ayı sonuna kadar oynanan müsabakaların disiplin ihlalleri veri olarak alınmıştır. Verilerin analizinde, rapor ve kararlardan elde edilen bilgiler, kodlanarak rakamlara dönüştürülmüştür. Bunlar tablolarda f ve % olarak verilmiştir. Tüm veriler sonucu amatör futbol liglerinde en fazla disiplin ihlalini yapan tarafın kimler olduğu, en fazla cezanın hangi ihlalden alındığı, Kocaeli ilinde en fazla cezayı alan takımların hangileri olduğu tespit edilmiş, tespit edilen sorunlara uygun çözüm önerileri sunulmuştur. Anahtar Kelimeler: Futbol, Amatör, Disiplin İhlali, Ceza, Şiddet, Saldırganlık