CORONAVAC (SİNOVAC) AŞISI SONRASINDA REAKTİF AKSİLLER LENFADENOPATİ GELİŞEN İKİ MEME KARSİNOMU OLGUSU


Şahin E., Kaypak M. A., Yaprak Bayrak B., Çalışkan F., Arslan A. S., Seyyar M., ...More

8. Türk Tıbbi Onkoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 November 2021, no.186, pp.111

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.111
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

CORONAVAC (SİNOVAC) AŞISI SONRASINDA REAKTİF AKSİLLER LENFADENOPATİ GELİŞEN İKİ MEME KARSİNOMU OLGUSU

Elif Şahin1,Muhammed Ali Kaypak1,Büşra Yaprak Bayrak2,Furkan Çalışkan3,Arzu Serpil Arslan3,Mustafa Seyyar1,Yağmur Çakmak1,Devrim Çabuk1,Umut Kefeli1,Kazım Uygun1
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Patoloji Ana Bilim Dalı
3Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserdir. Kötü prognostik faktörlerin çokluğuna göre %30-70’e varan oranda nüksedebilir.1 Dünya genelinde 5,18 milyar doz COVID-19 aşısı yapılmıştır.2 Bu aşılar sonrası -gençlerde, kadın cinsiyette ve 2.dozdan sonra daha sık olmak üzere- aksiller lenfadenopati (LAP) görülebilir.3-5 Burada, aşı sonrası şüpheli aksiller LAP gelişen iki meme ca olgusu sunulacaktır.

OLGU-1:  Sol lumpektomi + sentinel lenf nodu biyopsisi (SLNB) yapılan 43 yaşında kadın hastada; invaziv meme karsinomu (ca), pT1N0, her 2 pozitif saptandı. Adjuvan tedavi sonundaki (18.06.21) meme ultrasonu (mUSG) kontrolünde sol aksillada 15x11 mm, hilusu seçilemeyen, metastaz kuşkulu LAP görüldü. Enfeksiyon bulgusu yoktu. Hemogram, CRP, Ca 15-3, viral markerlar normaldi. 10.05.21'de sol kola 2.doz Sinovac aşısı yaptırdığı öğrenildi. LAP’ye trucut bx yapıldı; bening fibroadipoz doku, lenfosit infiltrasyonu izlendi (Bknz Resim1, A-B). 27.08.20’de kontrol mUSG’de kitle/LAP saptanmadı.

OLGU-2: Kırk dört yaşındaki kadın hastaya, 10.01.20’de bilateral subkutan mastektomi + bilateral SLNB yapıldı. pT1N0 Luminal A özellikte invaziv lobuler ca saptandı. Postoperatif tamoksifen başlandı. Kontrol mUSG’de (02.07.2021) sol aksillada 4x1,5 cm boyutlu, hilus ekojeniteleri seçilen ancak asimetrik kortikal kalınlaşma gösteren LAP izlendi. Enfeksiyon bulgusu yoktu. Hemogram, CRP, Ca 15-3, viral markerlar normaldi. 08.05.2021’de sol kola 2.doz Sinovac aşısı yaptırdığı öğrenildi. 02.07.21’de LAP’ye trucut bx yapıldı; fibroadipoz doku izlendi. (Bknz Resim1, C-D). 14.07.21 tarihinde mUSG ile değerlendirilen hastada LAP kaybolmuştu. 09.08.2021’de BioNTech aşısının 1.dozunu yaptırdığı öğrenilen hastanın 27.08.21’de yapılan mUSG’sinde; kitle/LAP yoktu.

TARTIŞMA: Deltoid kasa yapılan aşılar sonrası ipsilateral aksiller LAP gelişebilir.6 Aksiller hassasiyet/şişlik görülme sıklığı BioNTech aşısında %2.43, Sinovac aşısındaysa %0.9 olarak raporlanmıştır.5,6 Asemptomatikler çalışmaya alınmadığından, gerçek LAP sıklığı daha fazla olabilir. PET/BT ile yapılan bir çalışmada bu oran %29 bulunmuş ve LAP’lerin aşı sonrası 10.haftaya kadar görülebileceği bildirilmiştir.7 Olgularda Sinovac 2.dozu sonrası sırasıyla 6 ve 8. haftada LAP saptandı, 16. ve 10. haftada LAP’lerin kaybolduğu görüldü.

Aşı olan meme kanserli hastada aksiller LAP gelişirse, kişiye özel plan yapılmalıdır. Hasta yaşı, performansı, isteği, görüntüleme ve klinikopatolojik bulguların ciddiyeti vb faktörler birlikte düşünülerek risk durumuna göre karar verilmelidir. Meme Görüntüleme Derneği önerilerine göre; tarama görüntülemeleri COVID-19 aşılarından önce veya en az 4-6 hafta sonra yapılmalı, aşı sonrası aksiller LAP saptanırsa 4-12 hafta sonra kontrol yapılmalıdır. Kontrolde LAP’nin gerilememesi durumunda biyopsi planlanabileceği belirtilmiştir.8

SONUÇ: Meme kanserli hastalarda görülen aksiller LAP’lerde aşı öyküsü sorgulanmalıdır. Aşı sonrası LAP saptanan hastalarda risk durumuna göre takip kararı verilebilir. 


Kaynakça :

1. Cardoso, F., et al., Locally recurrent or metastatic breast cancer: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. Annals of Oncology, 2010. 21(Supplement 5): p. v15-v19.
2. Erişim adresi : https://ourworldindata.org/covid-vaccinations?country=OWID_WRL.
3. Adin, M.E., et al., Association of COVID-19 mRNA Vaccine With Ipsilateral Axillary Lymph Node Reactivity on Imaging. JAMA Oncology, 2021. 7(8): p. 1241.
4. Barda, N., et al., Safety of the BNT162b2 mRNA Covid-19 Vaccine in a Nationwide Setting. New England Journal of Medicine, 2021.
5. Riad, A., et al., Prevalence and Risk Factors of CoronaVac Side Effects: An Independent Cross-Sectional Study among Healthcare Workers in Turkey. J Clin Med, 2021. 10(12).
6. Özütemiz, C., et al., Lymphadenopathy in COVID-19 Vaccine Recipients: Diagnostic Dilemma in Oncologic Patients. Radiology, 2021. 300(1): p. E296-E300.
7. Eshet, Y., et al., Prevalence of Increased FDG PET/CT Axillary Lymph Node Uptake Beyond 6 Weeks after mRNA COVID-19 Vaccination. Radiology, 2021. 300(3): p. E345-E347.
8. Erişim adresi: https://www.sbi-online.org/Portals/0/Position%20Statements/2021/SBI-recommendations-for-managing-axillary-adenopathy-post-COVID-vaccination.pdf.

Anahtar Kelimeler : Meme kanseri, COVID-19 aşıları, lenfadenopati