Kocaelili Alimler


Creative Commons License

Ekşi A.

Hamid B. Muhammed b. Veliyyüddin el‐Kocevî’nin Talikat Ala Bazı Mevadii’l‐Hidaye Adlı Risalesinin Tahlili ve Tam Metin Neşri, Sefer Yavuz,Ali Kaya, Editör, Ensar Neşriyat, İstanbul, ss.215-224, 2019

  • Basım Tarihi: 2019
  • Yayınevi: Ensar Neşriyat
  • Basıldığı Şehir: İstanbul
  • Sayfa Sayıları: ss.215-224
  • Editörler: Sefer Yavuz,Ali Kaya, Editör

Özet

Hamid b. Muhammed b. Veliyyüddin el-Kocevî ve onun tek yazma nüsha

halinde bulunan1 “Talikat ala bazı mevadii’l-Hidaye / تعلقات على بعض مواضع الهداية ” adlı

risalesi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölümde müellif ve risalesi hakkında ulaşabildiğimiz bilgiler sunulacak,

İkinci bölümde risalenin tahlili yapılacak,

Üçüncü bölümde ise risalenin tam metni yer alacaktır.

Bu risale üzerinde yapacağımız çalışmayla öncelikle bu risaleyi ilim dünyasının

takdirine sunmayı amaçlamaktayız. Ayrıca bu çalışmanın Kocaeli’nin kültür tarihine

bir katkı sunacağı ümidindeyiz.