Hamid B. Muhammed b. Veliyyüddin el‐Kocevî’nin Talikat Ala Bazı Mevadii’l‐Hidaye Adlı Risalesinin Tahlili ve Tam Metin Neşri


Creative Commons License

Ekşi A.

in: Kocaelili Alimler, Sefer Yavuz,Ali Kaya, Editor, Ensar Neşriyat, İstanbul, pp.215-224, 2019

  • Publication Type: Book Chapter / Chapter Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Ensar Neşriyat
  • City: İstanbul
  • Page Numbers: pp.215-224
  • Editors: Sefer Yavuz,Ali Kaya, Editor
  • Kocaeli University Affiliated: Yes

Abstract

Hamid b. Muhammed b. Veliyyüddin el-Kocevî ve onun tek yazma nüsha

halinde bulunan1 “Talikat ala bazı mevadii’l-Hidaye / تعلقات على بعض مواضع الهداية ” adlı

risalesi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır:

Birinci bölümde müellif ve risalesi hakkında ulaşabildiğimiz bilgiler sunulacak,

İkinci bölümde risalenin tahlili yapılacak,

Üçüncü bölümde ise risalenin tam metni yer alacaktır.

Bu risale üzerinde yapacağımız çalışmayla öncelikle bu risaleyi ilim dünyasının

takdirine sunmayı amaçlamaktayız. Ayrıca bu çalışmanın Kocaeli’nin kültür tarihine

bir katkı sunacağı ümidindeyiz.