Hukuki Bir Tanım Olarak Suç ve Çocukluğa Disiplinlerarası Yaklaşımlar


ARIKAN E. S. , ASLAN C. , CERTEL N.

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2014: Türkiye'de Adalet Sistemi ve Adli Sosyal Hizmet, Turkey, 20 - 22 November 2014

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey